eBadatelna Archivu bezpečnostních složek
název fonduznačka fondudatacemetrážpočet souborů
inv. j.signaturapopisdataceukládací j.počet souborů
HISTORIE ZOBRAZENÝCH SIGNATUR
datumsignaturapopis
HISTORIE VYHLEDÁVÁNÍ
datumhledaný text

Registrace a přihlášení

Badatelnu je možné používat i bez registrace a přihlášení. Je možné procházet fondy, vyhledávat v nich. Není ale možné prohlížet si jednotlivé skeny.

Před osobní návštěvou badatelny vyplňte registrační formulář. Stačí kliknout na odkaz Registrovat, který se nachází na této stránce vpravo nahoře. Povinné položky formuláře jsou označeny hvězdičkou. Důležitá je zejména přesná e-mailová adresa, která bude využívána pro další komunikaci s Vámi.

Po vyplnění všech údajů přijde na uvedenou e-mailovou adresu ověřovací e-mail obsahující odkaz. Na ten je třeba kliknout. Pokud vše proběhne v pořádku, bude tím adresa ověřena. Na stránce, na kterou vede odkaz, si zvolte heslo, které budete používat spolu se svou e-mailovou adresou jako přístupové údaje při přihlašování.

Dalším krokem je osobní návštěva badatelny. Adresy všech badatelen (dvě sídlí v Praze, jedna v Kanicích u Brna) jsou dostupné na webových stránkách Archivu http://www.abscr.cz/cs/provoz-badatelen a je u nich uvedena i otevírací doba. Obsluha badatelny Vás požádá o občanský průkaz nebo pas a po zkontrolování všech údajů a po ověření totožnosti provede aktivaci dálkového účtu. Od tohoto okamžiku lze po dobu jednoho roku prohlížet archiválie fondů v eBadatelně dálkově.

Teď už stačí se jen přihlásit do badatelny. Stačí kliknout na odkaz Přihlásit na stránce v pravém horním rohu. Pak vyplníte svoje přístupové údaje: mail a heslo a potvrdíte je.

Uživatelské prostředí eBadatelny

Prostředí eBadatelny umožňuje jednoduše procházet strukturu fondů, prohlížet metadata, vyhledávat v nich, zobrazovat a číst stránky dokumentů v plné velikosti, exportovat je do PDF souboru pro tisk a pro další badatelskou práci.

Webová aplikace je členěna do tří hlavních záložek (viz horní pruh vlevo): Fondy, Hledání, Dokumenty.

Fondy

Procházet úrovněmi fondů, jejich částmi a inventárními jednotkami jde několika způsoby. Směrem dolů, tedy od fondů k jednotlivým inventárním jednotkám, se naviguje pomocí dvojkliku na dotyčnou položku (rozkliknutí) nebo kliknutím na tlačítko „Rozbalit“. Směrem nahoru, od inventárních jednotek k fondům, je možné se pohybovat stiskem tlačítka „O úroveň výš“ nebo pomocí tzv. drobečkové navigace.

Drobečková navigace zobrazuje celou cestu od nejvyšší úrovně (Fondy ABS) až do úrovně aktuálně zobrazené. Odkazy jsou aktivní („klikatelné“), díky drobečkové navigaci není obtížné se okamžitě přenést zpět na požadovanou vyšší úroveň hierarchie.

Hledání

V prostředí eBadatelny lze jednoduše vyhledávat v popisných metadatech fondů a inventárních jednotek včetně rejstříkových záznamů. Prohledávání textu přímo ve skenovaných stránkách možné naopak není; velmi rozmanitá grafická podoba archiválií zatím nedovoluje jednoduchým způsobem zajistit dostatečně kvalitní strojové rozpoznání textu.

Vyhledávání je přístupné jak v záložce Fondy, tak v samostatné záložce Hledání, kde se také zobrazují výsledky.

Aplikace umožňuje prohledávat plnotextově všechna dostupná metadata (všechna pole). Výsledky je možné upřesnit pomocí roku, kterého se daná archiválie týká, nebo fondu, ve kterém se daná archiválie nachází. Vždy je ale třeba zadat hledané slovo a poté stisknout tlačítko „Vyhledat“.

Zobrazené výsledky je pak možné prohlížet stejným způsobem jako při procházení stromovou strukturou fondů, tedy přes zobrazení okna náhledů a následně i samotných stránek v plné velikosti.

Plnotextové vyhledávání umí automaticky najít i další tvary zadaného slova, nicméně někdy může být užitečné zadat jen část slova následovanou hvězdičkou, například „foto*“ nalezne jak tvary slova „fotografie“, tak tvary jako „fotodokumentace“ apod.

Dokumenty

Na úrovni inventárních jednotek se automaticky otevře okno s náhledy stránek. Po kliknutí se zobrazí stránka v plné velikosti pro čtení. Mezi stránkami jedné inventární jednotky je možné se pohybovat pomocí náhledů, ale i prostřednictvím tlačítek s šipkami doleva a doprava. Stránky je také možné otáčet a zvětšovat.

Stahování a tisk PDF souborů

Pokud chcete nějakou stránku nebo stránky stáhnout samostatně do PDF souboru, je to jednoduché. Stačí označit příslušný náhled nebo náhledy myší a stisknout tlačítko „Exportovat vybrané do PDF“. Pokud chcete označit více stránek, je možné myší označit první stránku a se stisknutou klávesou [Shift] kliknout na poslední stránku, o kterou máte zájem. Označí se tak i všechny stránky mezi nimi.

Podobným způsobem je možné stahovat celé inventární jednotky v plném rozlišení ve formátu PDF. Stačí otevřít danou inventární jednotku v okně náhledů a stisknout tlačítko „Exportovat vše do PDF“. Pozor ale na to, že některé jednotky jsou poměrně objemné, mohou mít i tisíce stran a chvilku trvá, než se stáhnou.

Historie

Každý badatel má k dispozici svou historii, která je přístupná na stejnojmenné záložce. Má dvě části: historii všech zobrazených inventárních jednotek, historii vyhledávání. Jde se tak rychle vrátit k inventární jednotce, kterou jste studovali před chvílí, a lze znovu vyhledávat stejný text.

Náměty od uživatelů eBadatelny

Platforma eBadatelna.cz se má dále rozvíjet a budou v ní postupně přibývat další fondy Archivu bezpečnostních složek. Oceníme zpětnou vazbu, kterou zasílejte na adresu ebadatelna@abscr.cz.

Přejeme Vám hodně badatelských úspěchů!

eBadatelna Archivu bezpečnostních složek

Elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek slouží k dálkovému nahlížení do archiválií dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zobrazování inventářů k archivním fondům našeho archivu. Jde jak o nové inventáře, tak inventáře, jež byly přepsány z tištěné verze. Tyto inventáře najdete pod záložkou „Fondy“. Pokud jsou již k jednotlivým inventárním jednotkám vloženy jejich digitální reprodukce, můžete je rovněž zobrazit. Zobrazení inventářů a vyhledávání v nich nevyžaduje registraci, nicméně po kliknutí na příslušný sken si aplikace vyžádá Vaši autorizaci. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, stačí zadat Váš e-mail a heslo a můžete prohlížet archiválie bez omezení. Pokud doposud zaregistrováni nejste, postupujte, prosím, dle návodu v záložce „Nápověda“, kde jsou i další informace pro usnadnění práce s aplikací. Vyhledavač k fulltextovému prohledávání inventářů najdete pod záložkou „Hledání“.

Novinky

9. ledna 2017
Přidali jsme digitální reprodukce archiválií u dvou fondů: Inspekce ministra vnitra ČSSR, II. díl (A 8/2) a Sekretariát FMV III. díl (A 2/3).

16. listopadu 2016
Přidali jsme přepisy inventářů a digitální reprodukce archiválií u tří fondů: Inspekce ministra vnitra ČSSR, I. díl (A 8) a Organizační a vnitřní správa Federálního ministerstva vnitra, III. a IV. díl (A 6/3, A 6/4).

Co v eBadatelně najdete

Do eBadatelny jsou prozatím zařazovány plně digitalizované fondy, k nimž existují alespoň základní popisné informace, které umožní badatelům samostatnou orientaci. Z legislativních důvodů je pro registraci nutné fyzické ověření identity badatele během osobní návštěvy v „kamenné“ badatelně Archivu. Pro toto ověření je vyžadován občanský průkaz nebo cestovní pas. Aktivace dálkového účtu pak platí po dobu jednoho roku. Pro další prodloužení je nezbytná opětovná osobní návštěva badatelny. Tento požadavek je analogií k režimu běžných badatelů, kteří každým rokem obnovují badatelský list.

Po dobu jednoho roku má zaregistrovaný badatel možnost studovat vybrané archiválie z libovolného počítače s internetovým připojením, vybaveného moderním prohlížečem (podporovány jsou Internet Explorer 9 a vyšší, Microsoft Edge, Chrome, Firefox a další). Do elektronického badatelského listu jsou automaticky zaznamenávány všechny inventární jednotky, do kterých uživatel nahlížel. Záznamy o prohlížených archiváliích ani osobní údaje uživatelů Archiv nepředává žádným dalším stranám a využívá je výhradně a v míře nezbytné pro naplnění požadavků zákona č. 499/2004 Sb.

Fondy i inventáře budou průběžně přibývat, o čemž Vás budeme informovat níže v části „Novinky“.

Co v eBadatelně nenajdete

Fondy Archivu bezpečnostních složek byly naneštěstí po řadu let digitalizovány chybnou metodikou a převážně bez dostačujícího popisu. Náprava tohoto stavu je mimořádně pracná, což nám bohužel neumožňuje zpřístupňovat veškeré digitalizované archiválie a tento stav potrvá ještě dlouho. V aplikaci eBadatelna tedy nebudou zpřístupněny fondy, které prozatím nemají dostatek popisných informací, nebo jejich digitalizace vykazuje tolik chyb, že by mohly badatele vést k chybným interpretacím. Intenzivně pracujeme na možnosti zpřístupnit další fondy a alespoň části doposud digitalizovaných svazků. Přestože jsme vybrali ke zpřístupnění fondy, které co do kvality a úplnosti považujeme za nejméně problematické, může se stát, že některé digitální reprodukce nebudou plně odpovídat originálu. V takovém případě je možné badatelům předložit originální archiválie, pokud to jejich fyzický stav dovolí.

Náměty od uživatelů eBadatelny

Platforma eBadatelna.cz se má dále rozvíjet a budou v ní postupně přibývat další fondy Archivu bezpečnostních složek. Oceníme zpětnou vazbu, kterou zasílejte na adresu ebadatelna@abscr.cz.

Přejeme Vám hodně badatelských úspěchů!