Vážení badatelé,

nacházíte se na přihlašovací stránce eBadatelny ABS. Pokud jste již zaregistrováni a Váš účet byl aktivován na jedné z našich badatelen, vyplňte svůj e-mail a Vámi zvolené heslo do příslušných kolonek.

Přihlášení

Pod následujícím odkazem najdete manuál, který by Vám měl pomoci s přihlášením a orientací v aplikaci.

Pokud vám aplikace nefunguje správně, zkontrolujte prosím, že používáte nejnovější verzi prohlížeče (podporovány jsou Internet Explorer 9 a vyšší, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Chrome, Maxthon, Safari a další).

Registrace

Archiv bezpečnostních složek prostřednictvím aplikace eBadatelna poskytuje veřejnosti dálkový přístup k digitalizovaným archivním fondům. Vzhledem k platné legislativě (zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě), která požaduje autorizaci badatele, není bohužel možné aktivovat účet bez alespoň jedné návštěvy badatelny ročně, kde obsluha badatele zaregistruje.

Chci se zaregistrovat

Co v eBadatelně najdete

Do eBadatelny jsou zařazovány plně digitalizované fondy, k nimž existují alespoň základní popisné informace, které umožní badatelům samostatnou orientaci. Zároveň jde o fondy široce badatelsky využívané.

V tuto chvíli se v eBadatelně nachází čtyři digitalizované fondy, které se vztahují k nejstaršímu období budování bezpečnostního aparátu Ministerstva vnitra (MV), popř. Ministerstva národní bezpečnosti (MNB) a poskytují vhled do fungování nejvyšších organizačních složek ministerstva. Jedná se o první a druhou část fondu Sekretariát Federálního ministerstva vnitra (A 2/1, A 2/2), fond Velitelství Státní bezpečnosti (310), a fond Kabinet StB materiálů (323).

Aplikace umožňuje textové prohledávání popisů inventárních jednotek a jejich prohlížení a stahování.

Co v eBadatelně nenajdete

Fondy Archivu bezpečnostních složek byly naneštěstí po řadu let digitalizovány chybnou metodikou a převážně bez dostačujícího popisu. Náprava tohoto stavu je mimořádně pracná, což nám bohužel neumožňuje zpřístupňovat veškeré digitalizované archiválie a tento stav potrvá ještě dlouho. V aplikaci eBadatelna tedy nebudou zpřístupněny fondy, které prozatím nemají dostatek popisných informací, nebo jejich digitalizace vykazuje tolik chyb, že by mohly badatele vést k chybným interpretacím.

Intenzivně pracujeme na možnosti zpřístupnit další fondy – např. části fondů Organizační a vnitřní správa FMV (A 6) a Inspekce ministra vnitra ČSSR (A 8), které by se mohly v eBadatelně objevit během roku 2016.

Přestože jsme vybrali ke zpřístupnění fondy, které co do kvality a úplnosti považujeme za nejméně problematické, může se stát, že některé digitální reprodukce nebudou plně odpovídat originálu. V takovém případě je možné badatelům předložit originální archiválie, pokud to jejich fyzický stav dovolí.

Užitečné odkazy a kontakty

Archiv bezpečnostních složek

Badatelny archivu

Průvodce po fondech a sbírkách archivu

Kontakty

Případné otázky k fungování eBadatelny zasílejte na adresu ebadatelna@abscr.cz.

Přejeme Vám hodně badatelských úspěchů.

Tým ABS