Registrace nového badatele

Vážený návštěvníku,

vítáme Vás v systému eBadatelny ABS, který Vám umožní dálkový přístup k digitalizovaným fondům. Do formuláře uvedeného níže můžete vyplnit Vaše základní údaje a po stisknutí tlačítka "Registrovat" Vám bude na Vámi uvedený e-mail zasláno Vaše uživatelské heslo.

Vzhledem k platné právní úpravě jsme povinni ověřit totožnost zájemců o nahlížení do archiválií. Z tohoto důvodu je pro úspěšné dokončení registrace buď nutno navštívit jednu z našich badatelen, kde bude Vaše totožnost ověřena, nebo využít elektronickou identifikaci. Registrace je platná jeden rok.

Adresy badatelen

Osobní údaje obsažené v badatelském listu jsou shromažďovány a zpracovávány podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pro účely ochrany archiválií a slouží pouze pro vnitřní potřebu archivu a nejsou poskytovány třetím stranám.

Trvalá adresa
Korespondenční adresa (jiná než trvalá)
* povinné položky

Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do archiválií.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s ustanoveními badatelského řádu a beru na vědomí, že při porušení základních povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.

Rovněž beru na vědomí, že v případě mnou nepravdivě uvedených údajů v badatelském listu se mohu vystavovat trestnímu stíhání a nahlížení do archiválií mi bude odepřeno, případně udělený souhlas odvolán.

Zpět do badatelny